Om meg

fra finnemarka i buskerud 2018

Mitt navn er Cato Thunes,  – en ganske alminnelig familiefar på 56 år. Jeg er en kontemplativ og innadvendt mann, som liker å lese, male og gå på tur, – gjerne alene. Dersom jeg må snakke med noen, gjør jeg det oftest med meg selv. Jeg er godt oppdratt, fungerer derfor utmerket i sosiale og kollegiale sammenhenger. Ellers kan det nevnes at jeg er hjemmekjær og lyder navnet ”sofagris”. Jeg er gift med Wenche og sammen har vi barna Sarah 16 år, Jonas 26 år, Hannah 28 år og Andreas 30 år.

Jeg har en teologisk og sosialfaglig utdanning, med spesiell kompetanse til å forstå praksisfeltet i lys av fagområder som samfunnsvitenskap, teologi, filosofi og etikk. Jeg har mastergrad i klinisk sjelesorg fra det Det teologiske Menighetsfakultet, samt mastergrad i profesjonsetikk fra det Teologisk fakultet ved UiO. Nå arbeider jeg som sjømannsprest offshore.

fra hardangervidda høsten 2018