Speiderleir

Min friluftserfaring begrenser seg til 4 dager i telt som speider i 10 års alderen (Cato nummer to fra høyre), og ett døgn i telt med barna da de var små. Jeg har i realiteten null erfaring når det gjelder friluftsliv. Flere har forsøkt, men ingen har greid å snakke den middelaldrende mannen vekk fra ideen om å gå Norge på langs, og tilbake til sofaen. Familie og venner er samstemte; – Å gå en slik tur alene i fire måneder uten erfaring er «Mission Impossible»! Jeg takket derfor ja til å få grunnleggende overlevelsesutdanning av min sønn Jonas. Han arbeider til daglig som offiser i Hæren og «lever» av å gå i skog og mark med kart og kompass. Jeg visste derfor at jeg ville være trygg i hans hender. Opplæringen begynte sommeren 2018.